سفارش تبلیغ
صبا

یسر مجازی


ان مع العسر...

عسرا !

نه این که قاعده را بشکنند.حتما میگویند این سختی ها که سختی نبوده است! تازه اگر شانس بیاوری و شامل این قاعده شده باشی. وگرنه قاعده هایی مثل لقد خلقنا الانسان فی کبد و البلا للولاء و .. که هست.

(خدایا خلاف قاعده که کار نمیکنی... ناامیدی را هم که دوس نداری... تکلیف ما چیست؟)

 

بعدالاشک:

دهقان ازل کشت درین یوم محبت  ......   زان بر ندهد غیر بلا آب و گل ما


   8:43 عصر ; سه شنبه 92/6/5
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

لینکستان


 RSS