سفارش تبلیغ
صبا

کانال داری؟!


نسل ما عنفوان جوانی اش با عنفوان وبلاگ خوانی یکی شد..

یادش به خیر

چه وبلاگ های پر شور و چه کامنتهای گرمی

 

 

آنوقت ها تلگرام نبود....


   11:8 عصر ; شنبه 94/10/12
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

لینکستان


 RSS